Hatásmérés Szakterület

társadalmi hatás mérése, tervezése & növelése

MI CÉLT SZOLGÁL?

A társadalmi hatás mérése alapvetően két célt szolgál: (1) felmutatható bizonyítékként, jól kommunikálva jelentős előnyt jelenthet a támogatásokért folyó küzdelemben, emellett (2) objektív tükröt állíthat a szervezet számára, hogy mely programok milyen eredményesek, és támpontokat adhat, hogy az elért hatás hogyan növelhető.

Az elérendő társadalmi hatás előzetes megtervezése a stratégiai tervezés fontos alapja is lehet. A hatásközpontú gondolkodás Nyugaton mind a civil szervezetek, mind a támogatók között egyre elterjedtebb, de az élenjáró szervezetek nálunk is egyre inkább felismerik az ebben rejlő potenciált.

JELLEMZŐ kihívások

amiket kezelni tudunk
 • Tudjuk, hogy konkrétan milyen hatásokat érünk el?
 • Valóban hozzuk az elképzelt eredményességi szintet, kellően változik az általunk segítettek élete?
 • Hogyan lehet az eredményeket külső érintettek (támogatók, partnerek, önkéntesek stb.) számára meggyőzően szemléltetni?
 • Hogyan lehet az általunk elért hatásokat akár Ft-ban is kifejezni (SROI)?
  Hogyan lehetne nagyobb hatást kifejtenünk?
 • Értjük, hogy milyen hatásmechanizmus alapján érhetünk el eredményeket?
 • Hagyunk-e ki fontos aspektust ahhoz, hogy a társadalmi problémát hatékonyan kezeljük?
 • Mely tevékenységekre érdemes fókuszálni, hogy a rendelkezésre álló kapacitással a legnagyobb hatást tudjuk elérni?
 • Mely programjainkat kell abbahagyni vagy jelentősen átalakítani?
További kihívások

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

JELLEMZŐ MÓDSZERTAN,

amiket gyakran alkalmazunk
A hatásmérés egy projekt vagy szervezet működése során:
 • a kedvezményezettek (célcsoport tagok) és más érintettek életében (életminőségében)
 • a szervezet tevékenysége által bekövetkező
 • tervezett és nem tervezett
 • pozitív és negatív változások összességének
 • szisztematikus és rendszeres mérése.

 

Az alkalmazott módszertan jelentős mértékben függ a szervezet méretétől, erőforrásaitól és igényeitől is. Minden szervezetnél más a hatásmérésben rejlő potenciál, van, akinek sok energiát érdemes belefektetni, másoknak kevesebbet, vagy első körben csak kisebb lépésekkel kezdeni.

A hatásmérésnek gyakran az alábbi a folyamata és módszertani eszközei:

 • Célok meghatározása (mire akarjuk felhasználni, mennyi erőforrásunk van rá stb.)
 • Érintettek feltérképezése (kikre vagyunk hatással, közvetlenül és közvetetten is)
 • Hatáslánc felvázolása, Theory of Change (végső soron milyen változásokat célzunk meg, és azok milyen köztes hatásokon keresztül valósulhatnak meg)
 • Indikátorok és célértékek meghatározása (kulcs hatások kiválasztása, kapcsolódó mutatószámok, célértékek meghatározása)
 • Mérési terv készítés (hogyan fogjuk mérni az indikátorokat, ki lesz a felelős, mik a határidők stb.)
 • Mérési eszközök kidolgozása (pl. konkrét kérdőív kidolgozása és tesztelése)
 • Mérés (kérdőív, interjúk, fókuszcsoport, desk research, terepkutatás stb.)
 • Kiértékelés (eredmények feldolgozása, statisztikai elemzése. következtetések levonása, javaslatok megfogalmazása)
  egyes esetekben SROI számítás (társadalmi hatás, megtérülés pénzben való kifejezése)
 • Felhasználás (kommunikáció vagy programok fejlesztése)

Hatást mérni mindig egyszerűbb és megalapozottabb, ha a hatásmérés előzetes: már a mérendő program megvalósításának kezdetén tervezett a mérés, így minden szükséges adat rendelkezésre áll a program végén.

Ugyanakkor – bizonyos módszertani korlátokkal – utólagos hatásmérésre is lehetőség van.

Fontos általános elvárás, hogy a mérés során feltárt hatásokból le kell vonni azt, ami valójában nem nekünk köszönhető, hanem más szervezet vagy program hatására történt. Ez ideális esetben kontroll csoport bevonásával kalkulálható a legbiztosabban, de gyakran az érintettek megkérdezésével vagy őszinte szakértői becsléssel is legalább részben kiváltható.

A Hatásmérés az egyik legfontosabb szakterületünk, projektek tucatjait valósítottuk meg, sokféle területen, az egész kicsi szervezetek kis programjaitól akár a sok milliárd forintos költségvetésű állami programok kiértékeléséig.